CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chúng tôi biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy chúng tôi cam kết nổ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của bạn.

Chính sách bảo mật mô tả cách thức chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi bạn sử dụng dịch vụ của khacdausenviet.com.

Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của bepro.vn, có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với các nội dung chúng tôi nếu trong Chính sách bảo mật này.

Chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên bepro.vn, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải.

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích trên khacdausenviet.com, bạn cần cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau về bạn:

Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh

Họ Tên, tuổi, địa chỉ cư trú

Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn

Chúng tôi bảo vệ và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ, chúng tôi bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin khacdausenviet.com.

Thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin, và chúng tôi chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống khacdausenviet.com

Chúng tôi thu thập thông tin của bạn thông qua nhiều kênh khác nhau trên website.

Chúng tôi thu thập và xử lý thông tin của bạn trong quá trình hỗ trợ thông tin liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi lưu giữ thông tin khi bạn đăng ký nhận bản tin và hỗ trợ download tài liệu từ website.

Ngoài ra có thể chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu trong quá trình trao đổi giao tiếp theo các hình thức khác.

Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi lưu trữ nhằm mục đích:

Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của bạn Gửi email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của chúng tôi

Cập nhập những thông tin và chia sẽ đến bạn về những thông tư, nghị định hay các chính sách mới của cơ quan thuế hiện hành.

Đo lường và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để gởi mail, thư ngỏ, thư khảo sát đến bạn.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn bằng mọi cách có thể, chúng tôi sẽ áp dụng hệ thống công nghệ tốt nhất để lưu giữ và bảo mật.

Cam kết sẽ không cung cấp chia sẽ thông tin cho bất kỳ bên thứ 3 nào.

Các điều khoản và điều kiện sử dụng này sẽ tuân thủ theo hệ thống pháp luật của Việt Nam.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp dưới đây:

Chúng tôi được bạn đồng ý tiết lộ những thông tin này

Bên thứ ba mà bạn ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp

Cho các bên thứ ba khác mà chúng tôi có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên khacdausenviet.com hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến dailythuesenviet.com

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, chúng tôi sẽ không công bố thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào khác trừ khi chúng tôi hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.